Questions Plugin
Search - Documents
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - Comments

Previous Tenders

Documents
Tender 198 Kilobytes Monday, 28 November 2016
THE CONSTRUCTION OF FENCE, CALIBRATION PROPOSED BAY, ACCESS ROAD AND EXTERNAL WORKS IN MWANZA CITY 770 Kilobytes Friday, 11 October 2013

Kurasa Muhimu

Wasiliana Nasi

Afisa Mtendaji Mkuu
Wakala wa Vipimo 
Jengo la NSSF,(Mafao House),

Orofa ya Saba,Barabara ya Uhuru, 
S.L.P. 313, 
Dar es salaam, Tanzania.

Simu (+255) - 22 - 2203199 
Nukushi +255 22 2203200 
Barua Pepe: info@wma.go.tz

Mawasiliano Mikoani

Kalenda ya Matukio

Januari 2017
J'pili J'tatu J'nne J'tano Alh Ij J'mosi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kura ya Maoni

Waionaje Tovuti Yetu