ELIMU KWA WAKULIMA WA PAMBA KATIKA MIKOA YA KANDA YA ZIWA YAPAMBA MOTO ILI KUCHOCHEA TANZANIA YA VIWANDA

Imewekwa:April 19, 2018


Wakala wa Vipimo Tanzania (WMA) chini ya usimamizi wa Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji imeendelea kutoa elimu kwa wakulima pamoja na kuhakiki mizani itakayotumika kununulia zao la Pamba ikiwa ni maandalizi ya msimu wa ununuzi wa Pamba kwa mwaka huu (2018). Zoezi hili la utoaji elimu na uhakiki wa mizani itakayotumika kununulia Pamba linaendelea katika Mikoa ya Shinyanga, Geita, Simiyu, Mwanza, Tabora, Mara pamoja na Kagera kwa kushirikiana na Ofisi ya Wakala wa Vipimo Makao Makuu.
Dhumuni kuu la utoaji elimu kwa wakulima wa zao la Pamba Kanda ya Ziwa ni kuwawezesha wakulima kutambua mizani iliyosahihi (inayoruhusiwa kwa biashara) na ile iliyochezewa (isiyoruhusiwa kwa biashara) ili waweze kujilinda wenyewe pindi maafisa vipimo wanapokuwa hawapo katika vituo vya kuuzia Pamba yao na pia ni kuwawezesha wakulima kupata faida ya thamani kamili ya jasho lao.
Akizungumza na Meneja Sehemu ya Elimu, Habari na Mawasiliano Bi. Irene John, alisema katika maandalizi ya msimu mpya wa ununuzi wa Pamba Mwanza wanategemea kutoa elimu kwa Wilaya tano (5), Simiyu Wilaya tano (5), Shinyanga Wilaya tatu (3), Geita wilaya sita (6), Tabora Wilaya tatu (3) , Kagera Wilaya mbili (2) pamoja na Mara Wilaya tano (5). Hivyo, kwa mwaka huu jumla ya Wilaya 28 zimelima Pamba na zote zitapatiwa elimu inayohusu matumizi ya vipimo sahihi na faida zinazopatikana kwa mkulima kwa kuuza mazao yake kupitia mizani iliyohakikiwa na Wakala wa Vipimo.
Mwaka huu tofauti kidogo na mwaka jana maana Serikali imefufua Vyama vya Ushirika ambapo ununuzi wote wa Pamba utafanywa na Vyama vya Msingi ambayo vinasimamiwa na wakulima wenyewe badala ya kuuza Pamba yao kupitia Mawakala kama ilivyokuwa imezoeleka miaka ya nyuma. Mkulima wa Pamba atanufaika zaidi kwa kuuza mazao yake kupitia vyama vya msingi sababu mazao yote yatakayopatikana kutoka kwenye Pamba yaani mbegu pamoja na nyuzi mkulima atahusika kupata faida ya uuzaji wa mazao hayo tofauti na mwanzo faida kama hii ilikuwa haipatikani kwake isipokuwa kwa mfanyabiashara tu.
Pia kuuza Pamba kupitia vyama vya msingi itapunguza ulaghai kwenye mizani sababu wasimamizi na watumiaji wa Mizani watakuwa ni wakulima wenyewe wa Pamba wala siyo mawakala.
Irene alisema Sheria ya Vipimo Sura 340 inawataka Wakala wa Vipimo kuhakiki na kupiga chapa vipimo vyote vinavyotumika katika biashara ikiwa ni pamoja na kuweka sticker kwa kipimo kitakachokuwa tayari kimehakikiwa na kukutwa kikiwa sahihi ili iwe rahisi kwa wakulima kuona na kutambua mizani iliyokaguliwa na kuruhusiwa kwa biashara kwa mwaka husika.
Bi. Irene ameongezea kuwa Wakala wa Vipimo itaendelea kufanya ukaguzi wa kushtukiza na wakawaida wakati wowote baada ya msimu wa ununuzi wa Pamba kuanza ili panapokuwa na malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu uonevu katika mizani yaweze kutatuliwa kwa haraka.
Bi. Irene John aliwasihi wakulima wanaolalamikiwa kuweka maji, kokoto pamoja na mchanga kwenye Pamba kwa ajili ya kuongeza uzito waache tabia hiyo mara moja ili kuleta biashara ya haki.
Lengo kuu la Wakala wa Vipimo ni kumlinda mlaji ili apate faida na thamani ya kile alichozalisha na siyo kupunjwa na wafanyabiashara wajanjawajanja. Irene alisisitiza kuwa kwa wale watakaobainika kuchezea mizani kwa ajili ya kuwaibia wakulima adhabu imeboreshwa kuanzia mwaka juzi ( Nov. 2016) hivyo, faini itaanzia laki moja badala ya elfu kumi kama ilivyokuwa imezoeleka kufikia hadi milioni ishirini endapo mkosaji atakubali kosa. Kesi ikifikishwa mahakamani na mlalamikiwa akakutwa kweli alikosa kulingana na ushahidi utakaokuwa umetolewa mshitakiwa atatozwa faini kuanzia laki tatu hadi milioni hamsini au kifungo cha miaka mitatu au vyote kwa pamoja.
Irene alisema Tanzania ya viwanda itafanikiwa endapo Mkulima, Mfanyabiashara watazingatia matumizi ya vipimo sahihi kuanzia maandalizi ya shamba, upandaji wa mazao, utumiaji wa pembejeo, uuzaji, usafarishaji, upokeaji wa mazao, ufungashaji hadi utumiaji wa mazao yenyewe. Wakala wa Vipimo ina imani kuwa matumzi ya vipimo sahihi yakizingatiwa viwanda vingi vitaweza kupata malighafi za kutosha sababu mkulima na mfanyabiashara kila mtu atakuwa na imani na mwenzake kupitia matumizi ya vipimo sahihi. Msema kweli na mleta haki katika biashara ni kipimo sahihi kilichohakikiwa na Wakala wa Vipimo wala siyo vinginevyo.
Wakala wa Vipimo itaendelea kutoa elimu kwa wakulima na wafanyabiashara ili wajue thamani ya kuuza kwa kutumia mizani iliyohakikiwa na Wakala wa Vipimo ikiwa ni pamoja na kumsaidia mkulima kupata fedha kulingana na thamani ya mazao yake, kufanya biashara ya haki na kuepusha migogoro/migongano, kukuza uchumi wa mkulima mmoja mmoja na Taifa kwa ujumla pamoja na kukuza mauzo ya Pamba ya Tanzania katika soko la Dunia. Irene alisema kuwa Wakala wa Vipimo imepewa jukumu la kusimamia usahihi wa vipimo vinavyotumika au vinavyotarajiwa kutumika Kisheria kwenye maeneo ya biashara hapa nchini, hivyo Wakala inaowajibu wa kumlinda mkulima wa Pamba katika uuzaji wa Pamba yake kwa kutumia vipimo sahihi.
Bi. Irene alisema "elimu kwa pande zote mbili (Mkulima na Mfanyabiashara/Vyama vya Msingi) ni muhimu lakini zaidi kwa mkulima kwani, mbali ya kutumia muda wake mwingi katika kuandaa shamba, kulima, kupalilia na hata kuvuna bado ameoneka kuwa mnyonge kwenye mazao yake ndiyo maana kwa sasa tunazunguka Kanda ya Ziwa Mikoa inayolima Pamba kwa wanunuzi ( vyama vya msingi) na wakulima kwa ajili ya kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mizani kabla ya uuzaji wa zao la Pamba kuanza.
Bi. Irene alisema kuanzia hatua ya awali ya kuandaa shamba hadi kuvuna mkulima anahitaji matumizi sahihi ya vipimo lakini wakati wa kuuza mazao, umakini wa matumizi sahihi ya vipimo unahitajika sana, ambapo kipimo kikiwa sahihi na kikatumiwa kwa usahihi, kitatoa matokeo sahihi kumwezesha muuzaji (mkulima) kupata fedha sawa na thamani ya bidhaa aliyouza.
Hivyo, nia na lengo la utoaji wa elimu pamoja na uhakiki mizani ni kuwasaidia wakulima kabla ya msimu wa Pamba kuanza wapate elimu ya kutosha hatimaye mkulima aweze kupata fedha kulingana na thamani ya bidhaa atakayoizalisha na kuwasilisha sokoni. Mkulima naye anao wajibu wa kumpatia Afisa Vipimo ushirikiano kwa kumsaidia kumpa taarifa zote atakazo zihitaji, kupeleka mazao yake kwenye chama cha ushirika au kituo kitakachokuwa kimeteuliwa na kukubalika na bodi ya Pamba pamoja na kuhakikisha anauza Pamba yake kwa kutumia mizani sahihi iliyohakikiwa na Wakala wa Vipimo.